Proč dochází k zanesení filtru DPF?

DPF

1 Přerušení regenerace

Většinou je důvod zanesení pravidelně nedokončená regenerace. Regenerace se projevuje zvýšením otáček motoru a tím i zvýšení teploty filtru. Některé stroje upozorňují na to, že regenerace probíhá, některé ovšem ne.

2 Částé starty

Pokud je stroj často zapínán a vypínán, případně je s ním špatně zacházeno, pak se životnost DPF razantně snižuje.

3 Prevence

Ideální je si v rámci servisních period domluvit preventivní vyčištění DPF. Předejdete tak nemilosrdnému a drahému nouzovému režimu a odstavení stroje během práce.

Proč čistit preventivně?

 • Pokud je filtr pevných částic zanesený i z části, ovlivňuje negativně chod motoru.
 • Projeví se zvýšenou spotřebou a sníženým výkonem, vyšší kouřivostí – tím se Vám zvyšují provozní náklady
 • Možný nouzový režim – zastavení stroje v sezoně, nutný zásah servisního technika

A co SCR?

 • Katalyzátor SCR je nedílnou součástí moderní techniky. Ovšem i u něj, může dojít k zanesení. Jedná se hlavně o zkrystalizovanou močovinu, která nedokončila proces čištění spalin nebo nebyla odčerpána zpět do nádrže.
 • Čištění katalyzátoru probíhá pouze pomocí proudu vody a ne pomocí tlakových impulzů.
 • Pokud má stroj obě technologie - SCR tak DPF – potom se čistí oboje dohromady.

Časté dotazy

Jak se projevuje ucpaný nebo nefunkční filtr?

 • rozsvícením kontrolky DPF nebo elektroniky motoru
 • přechodem motoru do tzv. nouzového režimu
 • vyšší spotřebou paliva
 • auto po sešlápnutí plynového pedálu neakceleruje
 • auto se přepne do režimu regenerace, čímž roste spotřeba vozu
 • auto se opětovně přepíná do režimu regenerace, může dojít k poškození motoru a jeho součástí (při neúspěšných regeneracích dochází k ředění motorového oleje a tím ztrátě jeho mazacích schopností)

 

Filtry pevných částic zkráceně nazývané podle anglického nebo francouzského názvu DPF (Diesel Particle Filter) či FAP (Filtre Anti Particules) mají za úkol zachytit pevné částice spalin a snížit emise dieselových motorů, aby vyhověly stále přísnějším normám EU.

V rozmezí 50 - 200000km je nutná výměna filtru. Některé systémy navíc vyžadují pravidelné dolévání drahých aditiv.